แรงดูด ระยะ 1 มม.

 • แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ที่ระยะ 1 mm

  แรงดูดแม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม ที่ระยะ 0 mm หรือ แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรง ทั้งนี้ถ้าวัตถุมีน้ำหนักเกินค่าดังกล่าว หรือ วัตถุเกิดการแกว่ง เขย่า หรือมีสิ่งเร้าให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกินค่าดังกล่าว แม่เหล็กจะหลุดออกจากกัน
  รูปทรงขนาดระยะแรงดูดสูงสุดโดยประมาณสินค้าที่มี
  รูปทรงยาวระยะแรงดูดสูงสุดโดยประมาณสินค้าที่มี
  กลมแบน10 mm x 1 mm1 mm--0,132 กรัมD1001
  กลมแบน10 mm x 1.5 mm1 mm--0,210 กรัมD10015
  สี่เหลี่ยม10 mm x 5 mm x 3 mm1 mm--0,336 กรัมB100503
  กลมแบน12 mm x 2 mm1 mm--0,441 กรัมD1202
  สี่เหลี่ยม40 mm x 10 mm x 1.5 mm1 mm--0,627 กรัมB4010015
  กลมแบน15 mm x 2 mm1 mm--0,534 กรัมD1502
  กลมแบน12 mm x 3 mm1 mm--0,672 กรัมD1203
  กลมแบน15 mm x 3 mm1 mm--1,100 กรัมD1503
  กลมแบน15 mm x 5 mm1 mm--1,713 กรัมD1505
  กลมแบน30 mm x 3 mm1 mm--2,115 กรัมD3003
  สี่เหลี่ยม30 mm x 10 mm1 mm--3,000 กรัมB301005
  กลมแบน20mm x 10 mm1 mm--4,491 กรัมD2010

สวัสดีครับ ทางเราขออณุญาตแจ้งว่า ทางเราได้ทำการย้ายเว็บไซต์ใหม่ไปที่ www.lekdood.co.th รบกวนลูกค้าทุกท่านเลือกชม และ สั่งซื้อ สินค้า จากเว็บดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ ยกเลิก