แรงดูด ระยะ 3 มม.

 • แรงดูดแม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม ที่ระยะ 3 mm หรือ แรงดูดเมื่อแม่เหล็กดูดผ่านวัตถุที่มีความหนา 3 mm ทั้งนี้ถ้าวัตถุมีน้ำหนักเกินค่าดังกล่าว หรือ วัตถุเกิดการแกว่ง เขย่า หรือมีสิ่งเร้าให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกินค่าดังกล่าว แม่เหล็กจะหลุดออกจากกัน

  • 39 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 10mm x 1mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 39 กรัม

   • สินค้าที่มี D1001
  • 129 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 10mm x 5mm x 3mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 129 กรัม

   • สินค้าที่มี B100503
  • 166 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 12mm x 2mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 166 กรัม

   • สินค้าที่มี D1202
  • 222รัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 15mm x 2mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 222 กรัม

   • สินค้าที่มี D1502
  • 267 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 40mm x 10mm x 1.5mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 267 กรัม
   • สินค้าที่มี B4010015
  • 291 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 12mm x 3mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 291 กรัม

   • สินค้าที่มี D1203
  • 500 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 15mm x 3mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 500 กรัม

   • สินค้าที่มี D1503
  • 888 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 15mm x 5mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 888 กรัม
   • สินค้าที่มี D1505
  • 1,152 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 30mm x 3mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 1,152 กรัม
   • สินค้าที่มี D3003
  • 1,389 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 30mm x 10mm x 5mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 1,389 กรัม
   • สินค้าที่มี B301005
  • 2,811 กรัม : แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 20mm x 10mm แรงดูด ที่ระยะ 3 mm สูงสุดโดยประมาณ 2,811 กรัม
   • สินค้าที่มี D2010

สวัสดีครับ ทางเราขออณุญาตแจ้งว่า ทางเราได้ทำการย้ายเว็บไซต์ใหม่ไปที่ www.lekdood.co.th รบกวนลูกค้าทุกท่านเลือกชม และ สั่งซื้อ สินค้า จากเว็บดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ ยกเลิก